Jdi na obsah Jdi na menu

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že z důvodu nárůstu ceny potravin a energií bude od 1.1.2022 navýšena cena stravného v mateřské škole.

Úprava stravného pro děti v MŠ od 1.1.2022

Děti 3 – 6 let                                                                                    děti 7 – 10 let

Přesnídávka   9,00 Kč                                                                           9,00 Kč

Oběd             21,00 Kč                                                                       23,00 Kč

Svačinka         8,00 Kč                                                                         8,00 Kč

_________________________________________________________

Celkem          38,00 Kč                                                                         40,00 Kč

Děkujeme za pochopení.


Fotografování v MŠ

Vážení rodiče,

dne 8.11.2021 se budou děti v MŠ fotografovat (vánoční tématika). Máte-li zájem o foto vašich dětí, nahlaste se u paní učitelky ve třídě. Pan Stojaník bude připraven na focení již od 7:00 hodin, aby mohl nafotit děti se sourozenci, kteří chodí do ZŠ (tak, aby stihli výuku v ZŠ). Trváme na dodržení hygienických opatření.


Cvičení Dráček

Dne 20.9.2021 půjdou předškoláčci z myšiček a dráčků do tělocvičny na Slavii. Prosíme, připravte dětem do batůžku oblečení vhodné ke sportu, pevnou obuv do tělocvičny a pitíčko. Dle počasí také pláštěnku.

Děti ze zajíčků a kočiček půjdou cvičit 27.9.2021.

Cvičení se bude konat vždy 1 x 14 dní dle harmonogramu:

sudý týden - Myšičky + Dráčci

lichý týden - Zajíčci + Kočičky

V případě, že se cvičení z jakéhokoli důvodu konat nebude, budete včas informováni na třídách.


Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky které se v jednotlivých třídách uskuteční:

Zajíčci 14.9.2021 v 15:30 hodin

Kočičky 8.9.2021  v 15:30 hodin

Myšičky 7.9.2021 v 15:30 hodin

Dráčci 9.9.2021 v 15:30 hodin

Prosíme, abyste si zajistili hlídání dětí a na schůzku se dostavili s ochranou dýchacích cest. Děkujeme za pochopení.


Platba za prázdninové měsíce

Platby jsou vypočteny poměrem doby otevření mateřské školy.

Platba za měsíc červenec je stanovena na 105,- Kč a v měsíci srpnu to bude 220,- Kč. 

V současné době jsou postupně odesílány přeplatky za "covidové" uzavření školy. Tyto platby byste měli obdržet do 20.7.2021


Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny se nám pomalu, ale jistě blíží, někteří z vás už se se školkou rozloučili a užívají si letních dnů. Ráda bych vám všem popřála krásné prázdninové dny, načerpejte síly, zážitky a vzpomínky, užívejte příjemného počasí a buďte na sebe opatrní.

                                                                                                Za kolektiv MŠ

                                                                                                               Petra Šťastníková, ředitelka školy


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021-2022.pdf

Na základě § 183 zákona č. 561/ 2004 Sb. se zveřejněním seznamu s výsledky přijímacího řízení považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vážení rodiče, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude dnes odesláno prostřednictvím České pošty. Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno osobně v mateřské škole v době seznamovací schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí, která se uskuteční dne 24.6.2021 v 15,00 hodin ve třídě Myšky (vzhledem k současným hygienickým podmínkám bych Vás ráda poprosila, aby přijaté dítko na třídní schůzce zastupoval pouze jeden ze zákonných zástupců).


!!!Varování!!!

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že neznámý pachatel opět vyhrožuje útokem na některou z mateřských škol. Buďte proto, prosím, obezřetní a věnujte zvýšenou pozornost jakýmkoli neobvyklým předmětům okolo školy a nepouštějte do budovy cizí osoby.


Policie ČR dnes vydala oznámení, že neznámý pachatel vyhrožuje střelným útokem na mateřské školy v České republice, který se má stát 7.5.2021. Žádáme tímto rodiče, aby zvážili přítomnost dětí v mateřské škole. Nejspíš není nutné podléhat panice, ovšem obezřetnost je na místě.

V souvislosti s touto situací, důrazně žádáme, aby rodiče nepouštěli do budovy cizí osoby. 


Vážení rodiče,

oznamujeme radostnou zprávu: od pondělí 10.5.2021 je školka opět přístupná všem dětem!!!

Organizační pokyny:

 • děti se testovat nebudou
 • děti budou zařazeny opět ve svých kmenových třídách, prodloužený provoz bude zajišťovat třída kočičky. 
 • materiály pro distanční výuku již nebudou zasílány.
 • i nadále platí, že do mš nebudou přijaty děti s příznaky respiračního onemocnění.

Moc se na všechny děti těšíme.


Vážení rodiče,

informujeme Vás, že od 12.4.2021 je mateřská škola, za vládou stanovených podmínek, otevřena pro děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání a děti, jejichž rodiče vykonávají profese v IZS. Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

IZS a složky zajišťující infrastrukturu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE (tiskopis je ke stažení níže)

Osobní přítomnost dětí je podmíněna tím, že :

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu provedl zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená zákonným zástupcem (a tato osoba s provedením testování souhlasila), a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (zpravidla v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

V pátek 9.4.2021 budete kontaktování třídními učitelkami s dotazem na zájem, zda dítě nastoupí/nenastoupí 12.4.2021 do mateřské školy (z důvodu zajištění předpokládaného množství potravin). 

DĚTI NEMUSÍ MÍT ROUŠKY !!! 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO - testování

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html

potvrzeni-zamestnavatele IZS - rodiče.docx

Dopis pro rodiče.docx

Vzhledem k omezení kapacit tříd (max. 15 dětí), jsme nuceni přistoupit k malým organizačním změnám:

- třída Zajíčci bude sloužit pouze pro děti IZS (ať už doposud navštěvovali jakoukoli třídu či mají sourozence v jiné třídě), předškoláčci ze Zajíčků budou rozděleni do Myšiček a Kočiček

- Myšičky budou ve své třídě

- Kočičky budou ve své třídě

- Dráčci budou ve své třídě.

 

Předesílám, že ať se rozhodnete jakkoli, respektujeme Vaše rozhodnutí a i nadále bude dětem zajišťováno distanční vzdělávání formou zasílání vzdělávacích materiálů.


Milí rodiče,

vítáme Vás na webu naší školičky. Zde Vám budeme přinášet ty nejdůležitější informace ohledně dění ve školce. Doporučujeme pravidelně sledovat tyto stránky, abyste nezmeškali žádnou informaci.


Vážení rodiče letošních předškoláčků,

informace ohledně zápisu do základních škol naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol:

www.zszachar.cz    

www.zsslovan.cz    

www.zsoskol.cz    

www.zskomenskeho.cz

www.zssvabinskeho.cz    

www.zssypky.cz


Vážení rodiče,

na základě vládního krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, které zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, je mateřská škola od pondělí 1.3.2021 uzavřena.

Péči o děti IZS, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vyhrazených profesí, zajistí:

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace   (uzavřena z důvodu karantény!!!)

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace (od pondělí 8.3.2021)

ředitelka školy: Bc. Ludmila Bendová, mail: ms.kollarova@ms-kromeriz.cz


Vážení rodiče,

v době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 12.7. do 13.8.2021. Náhradní provoz budou zajišťovat:

12.7. - 30.7.2021 Mateřská škola Spáčilova

2.8. - 13.8.2021 Mateřská škola Štítného

Prosím, nekontaktujte ředitelky výše uvedených škol, potřebné dokumenty k zápisu obdržíte v dostatečném předstihu. Děkujeme.


Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. - 16. května 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, budeme rádi, když se sejdeme osobně. Pokud by však nastaly nepříznivé podmínky pro osobní setkání, níže uvádím instrukce jak budeme postupovat:

- pro přijetí dítěte do mateřské školy je nutno vyplnit žádost o přijetí (naleznete v sekci dokumenty)

- v žádosti je třeba potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci ( § 50 zák. č. 258/2000) nevztahuje se na dětí starší 5-ti let.

- spolu se žádostí je třeba odevzdat kopii rodného listu dítěte.

To vše můžete odevzdat :

- osobně (pokud to situace dovolí)

- mailem podepsaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránky

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

V případě nejasností, prosím, kontaktujte ředitelku školy na ms.palenickova@ms-kromeriz.cz

 

 

 

Fotoalbum

Dráčci

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 0
Složek: 0

Kočičky

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 2
Složek: 0

Myšičky

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 38
Složek: 3

Zajíčci

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 0
Složek: 0